Quin és el protocol de treball d’un Property Buyer?

1

Qualificació del client

Es durà a terme una reunió amb el client potencial, tant empreses com particulars, per conèixer i entendre’n les necessitats: tipus d’immoble, objectiu de la inversió, % de rendibilitat, pressupost i prioritats.

2

Entrega de l’oferta de servei personalitzada

A l’oferta es detallaran els serveis, el pla d’acció i les condicions.

3

Elaboració de l’informe

A l’informe es recolliran tots els immobles sota els requeriments del client. S’inclouran: propietats existents, “off market” i propietats al mercat.

4

Tria dels immobles potencials

Després de la presentació de l’informe de tots els immobles, entre el client i el Personal Shopper Immobiliari triaran els que considerin més atractius per tancar les visites.

5

Programació de les visites

El Personal Shopper organitzarà i guiarà les visites segons la disponibilitat del client.

6

Avaluació de les propietats visitades

Es lliurarà un dossier amb l’informe tècnic i la valoració objectiva de les propietats preseleccionades.

7

Presentació de l’oferta

Presentar i argumentar l’oferta a la part venedora.

8

Assessorament legal en el procés de compra

Es lliurarà un dossier amb l’informe tècnic i la valoració objectiva de les propietats preseleccionades.

9

Servei de postvenda

Incloent canvis de titularitat, etc.