La mediació de l’Emilio García ha estat essencial perquè l’operació es dugui a terme, ateses les dificultats que existien en aquesta compra. Estic molt agraït pel tracte rebut durant la transacció, ja que, per motius aliens a l’Emilio, ha estat molt complicat arribar fins al final del tancament, i gràcies al seu treball i constància hem pogut dur a terme aquesta operació.